Màu sắc và nội thất được tối giản bằng tông màu trầm, bao trùm lên không gian quán là sắc nâu của gỗ khiến người ta chìm lắng vào trong những hoài niệm

Màu sắc và nội thất được tối giản bằng tông màu trầm, bao trùm lên không gian quán là sắc nâu của gỗ khiến người ta chìm lắng vào trong những hoài niệm

Màu sắc và nội thất được tối giản bằng tông màu trầm, bao trùm lên không gian quán là sắc nâu của gỗ khiến người ta chìm lắng vào trong những hoài niệm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *