Những cánh đồng bậc thang ở đây phải được ví con như những chiếc thang khổng lồ với những hình khối đẹp mắt

Những cánh đồng bậc thang ở đây phải được ví con như những chiếc thang khổng lồ với những hình khối đẹp mắt

Những cánh đồng bậc thang ở đây phải được ví con như những chiếc thang khổng lồ với những hình khối đẹp mắt

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *