Bên ngoài quán là một chiếc bảng gỗ xinh xắn với màu phấn trắng quen thuộc. Đảm bảo các tín đồ “seo phi” sẽ rất thích nơi này cho mà xem

Bên ngoài quán là một chiếc bảng gỗ xinh xắn với màu phấn trắng quen thuộc. Đảm bảo các tín đồ “seo phi” sẽ rất thích nơi này cho mà xem

Bên ngoài quán là một chiếc bảng gỗ xinh xắn với màu phấn trắng quen thuộc. Đảm bảo các tín đồ “seo phi” sẽ rất thích nơi này cho mà xem

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *