Không gian hoài cổ nơi đây chân thực đến từng chi tiết: bức tường hoen màu, chiếc máy cát sét, quạt điện cũ kỹ, căn gác lửng thân quen

Không gian hoài cổ nơi đây chân thực đến từng chi tiết: bức tường hoen màu, chiếc máy cát sét, quạt điện cũ kỹ, căn gác lửng thân quen

Không gian hoài cổ nơi đây chân thực đến từng chi tiết: bức tường hoen màu, chiếc máy cát sét, quạt điện cũ kỹ, căn gác lửng thân quen

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *