Thạch thảo tím mộng mơ nhưng mỏng manh, nhẹ đung đưa cành trong gió thu. Đứng trong khung hình tím, bạn tựa như một nàng tiên giữa triền cổ tích sắc màu

Thạch thảo tím mộng mơ nhưng mỏng manh, nhẹ đung đưa cành trong gió thu. Đứng trong khung hình tím, bạn tựa như một nàng tiên giữa triền cổ tích sắc màu

Thạch thảo tím mộng mơ nhưng mỏng manh, nhẹ đung đưa cành trong gió thu. Đứng trong khung hình tím, bạn tựa như một nàng tiên giữa triền cổ tích sắc màu

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *