Cánh đồng được trồng thẳng tắp, chạy dài đến cuối chân trời. Ghé thăm nơi đây, bạn sẽ phải nín thở với sức sống khổng lồ toát lên từ cả biển mặt trời vàng rực xen lẫn sắc xanh tươi rói từ cành lá. Cả một đồi hoa dường như khiến bầu trời u ám đầu đông trở nên rạng rỡ hơn.

Cánh đồng được trồng thẳng tắp, chạy dài đến cuối chân trời. Ghé thăm nơi đây, bạn sẽ phải nín thở với sức sống khổng lồ toát lên từ cả biển mặt trời vàng rực xen lẫn sắc xanh tươi rói từ cành lá. Cả một đồi hoa dường như khiến bầu trời u ám đầu đông trở nên rạng rỡ hơn.

Cánh đồng được trồng thẳng tắp, chạy dài đến cuối chân trời. Ghé thăm nơi đây, bạn sẽ phải nín thở với sức sống khổng lồ toát lên từ cả biển mặt trời vàng rực xen lẫn sắc xanh tươi rói từ cành lá. Cả một đồi hoa dường như khiến bầu trời u ám đầu đông trở nên rạng rỡ hơn.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *