Để đến được với đồi cỏ hồng tuyệt đẹp này, bạn sẽ có 2 địa điểm để lựa chọn. Một là, từ TP. Pleiku đi theo hướng Quốc lộ 14 đi Buôn Mê Thuột, đến Ngã ba Hàm Rồng bạn quẹo phải, đi hướng tới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tầm hơn 15km nhìn bên tay phải sẽ thấy đồi cỏ mang trên mình màu áo hồng đung đưa trong gió.

Để đến được với đồi cỏ hồng tuyệt đẹp này, bạn sẽ có 2 địa điểm để lựa chọn. Một là, từ TP. Pleiku đi theo hướng Quốc lộ 14 đi Buôn Mê Thuột, đến Ngã ba Hàm Rồng bạn quẹo phải, đi hướng tới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tầm hơn 15km nhìn bên tay phải sẽ thấy đồi cỏ mang trên mình màu áo hồng đung đưa trong gió.

Để đến được với đồi cỏ hồng tuyệt đẹp này, bạn sẽ có 2 địa điểm để lựa chọn. Một là, từ TP. Pleiku đi theo hướng Quốc lộ 14 đi Buôn Mê Thuột, đến Ngã ba Hàm Rồng bạn quẹo phải, đi hướng tới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tầm hơn 15km nhìn bên tay phải sẽ thấy đồi cỏ mang trên mình màu áo hồng đung đưa trong gió.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *