Thời gian ngắm cỏ đẹp nhất trong ngày chính là trong khoảng 5h đến 6h sáng. Vào lúc sáng sớm này cỏ hồng lại biến thánh cỏ tuyết do sương đêm đọng lại, bao phủ cả cánh đồng trắng xóa phớt ánh hồng tím cực thơ mộng. Còn nếu buổi sáng khó thức dậy sớm thì bạn có thể ghé tầm 4-5h chiều nhé, tuy nhiên sẽ không đẹp bằng buổi sáng sớm.

Thời gian ngắm cỏ đẹp nhất trong ngày chính là trong khoảng 5h đến 6h sáng. Vào lúc sáng sớm này cỏ hồng lại biến thánh cỏ tuyết do sương đêm đọng lại, bao phủ cả cánh đồng trắng xóa phớt ánh hồng tím cực thơ mộng. Còn nếu buổi sáng khó thức dậy sớm thì bạn có thể ghé tầm 4-5h chiều nhé, tuy nhiên sẽ không đẹp bằng buổi sáng sớm.

Thời gian ngắm cỏ đẹp nhất trong ngày chính là trong khoảng 5h đến 6h sáng. Vào lúc sáng sớm này cỏ hồng lại biến thánh cỏ tuyết do sương đêm đọng lại, bao phủ cả cánh đồng trắng xóa phớt ánh hồng tím cực thơ mộng. Còn nếu buổi sáng khó thức dậy sớm thì bạn có thể ghé tầm 4-5h chiều nhé, tuy nhiên sẽ không đẹp bằng buổi sáng sớm.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *