cNhững ngày du hí Cao Bằng bạn có thể dành thời gian ghé đây chụp hình hay cắm trại cùng bè bạn trên bãi cỏ xanh. Gần đây cũng có thác nước Nậm Trá, hay khu sinh thái hồ Thang Hen tiện đường khám phá nhé.

Những ngày du hí Cao Bằng bạn có thể dành thời gian ghé đây chụp hình hay cắm trại cùng bè bạn trên bãi cỏ xanh. Gần đây cũng có thác nước Nậm Trá, hay khu sinh thái hồ Thang Hen tiện đường khám phá nhé.

Những ngày du hí Cao Bằng bạn có thể dành thời gian ghé đây chụp hình hay cắm trại cùng bè bạn trên bãi cỏ xanh. Gần đây cũng có thác nước Nậm Trá, hay khu sinh thái hồ Thang Hen tiện đường khám phá nhé.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *