cCảnh đẹp nơi đây là giao hòa của những cánh đồng lúa xanh vàng bát ngát, những ghềnh đá nhấp nhô hùng vĩ, sự an yên bình dị của một vùng quê vùng núi

Cảnh đẹp nơi đây là giao hòa của những cánh đồng lúa xanh vàng bát ngát, những ghềnh đá nhấp nhô hùng vĩ, sự an yên bình dị của một vùng quê vùng núi

Cảnh đẹp nơi đây là giao hòa của những cánh đồng lúa xanh vàng bát ngát, những ghềnh đá nhấp nhô hùng vĩ, sự an yên bình dị của một vùng quê vùng núi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *