Chẳng còn xa lạ gì với những phượt thủ gần xa, được mệnh danh đẹp chẳng thua kém gì Tuyệt Tình Cốc, đó chính là Động Am Tiên nằm ở quần thể du lịch cố đô Hoa Lư, cách trung tâm Ninh Bình chỉ 10km. Đây cũng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng thường ngự ở những ngày cuối đời.

Chẳng còn xa lạ gì với những phượt thủ gần xa, được mệnh danh đẹp chẳng thua kém gì Tuyệt Tình Cốc, đó chính là Động Am Tiên nằm ở quần thể du lịch cố đô Hoa Lư, cách trung tâm Ninh Bình chỉ 10km. Đây cũng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng thường ngự ở những ngày cuối đời.

Chẳng còn xa lạ gì với những phượt thủ gần xa, được mệnh danh đẹp chẳng thua kém gì Tuyệt Tình Cốc, đó chính là Động Am Tiên nằm ở quần thể du lịch cố đô Hoa Lư, cách trung tâm Ninh Bình chỉ 10km. Đây cũng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng thường ngự ở những ngày cuối đời.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *