nbAm Tiên nằm lưng chừng núi, ở giữa là thung lũng ngập nước, vây quanh là những vách đá rêu phong. Nơi đây mang vẻ đẹp u tịch, một chốn thâm sơn chẳng khác gì trong tiểu thuyết Kim Dung. Nhìn từ xa động có hình như miệng rồng nên đây còn được gọi là Hang Rồng.

Am Tiên nằm lưng chừng núi, ở giữa là thung lũng ngập nước, vây quanh là những vách đá rêu phong. Nơi đây mang vẻ đẹp u tịch, một chốn thâm sơn chẳng khác gì trong tiểu thuyết Kim Dung. Nhìn từ xa động có hình như miệng rồng nên đây còn được gọi là Hang Rồng.

Am Tiên nằm lưng chừng núi, ở giữa là thung lũng ngập nước, vây quanh là những vách đá rêu phong. Nơi đây mang vẻ đẹp u tịch, một chốn thâm sơn chẳng khác gì trong tiểu thuyết Kim Dung. Nhìn từ xa động có hình như miệng rồng nên đây còn được gọi là Hang Rồng.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *