Động Am Tiên là địa chỉ ngắm mặt trời lặn cực kì đẹp nhé. Quanh động là đầy rẫy những cây tiền, trái phật thủ, nụ sen,…nên mang vẻ đẹp tựa bồng lai tiên cảnh, kí bí, sống động.

Động Am Tiên là địa chỉ ngắm mặt trời lặn cực kì đẹp nhé. Quanh động là đầy rẫy những cây tiền, trái phật thủ, nụ sen,…nên mang vẻ đẹp tựa bồng lai tiên cảnh, kí bí, sống động.

Động Am Tiên là địa chỉ ngắm mặt trời lặn cực kì đẹp nhé. Quanh động là đầy rẫy những cây tiền, trái phật thủ, nụ sen,…nên mang vẻ đẹp tựa bồng lai tiên cảnh, kí bí, sống động.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *