Bạn có thể ghé qua vịnh Hạ Long nơi quay phim Đảo đầu lâu và Vụng Oản, bối cảnh phim Đông Dương, thuộc Hòn Oản cách núi Bài Thơ 300m, cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 5km về phía đông.

Bạn có thể ghé qua vịnh Hạ Long nơi quay phim Đảo đầu lâu và Vụng Oản, bối cảnh phim Đông Dương, thuộc Hòn Oản cách núi Bài Thơ 300m, cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 5km về phía đông.

Bạn có thể ghé qua vịnh Hạ Long nơi quay phim Đảo đầu lâu và Vụng Oản, bối cảnh phim Đông Dương, thuộc Hòn Oản cách núi Bài Thơ 300m, cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 5km về phía đông.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *