Từng miếng chả được quết lên thành bát. Thêm bún, thêm rau thơm chan nước dùng nóng hổi, khi ăn thì quậy đều lên

Từng miếng chả được quết lên thành bát. Thêm bún, thêm rau thơm chan nước dùng nóng hổi, khi ăn thì quậy đều lên

Từng miếng chả được quết lên thành bát. Thêm bún, thêm rau thơm chan nước dùng nóng hổi, khi ăn thì quậy đều lên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *