Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa, bồng bềnh trên những ngọn núi, cỏ cây

Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa, bồng bềnh trên những ngọn núi, cỏ cây

Sapa bỗng chuyển mình đổi thay, khoác lên mình tấm áo mây mù trắng xóa, bồng bềnh trên những ngọn núi, cỏ cây

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *