Thung lũng Tình Yêu có đồi Cảnh Vọng thông xanh ngút ngàn, dưới chân đồi là muôn vàn khóm hoa đua nhau khoe sắc, cạnh bên là hồ Đa Thiện yên ả, trong xanh

Thung lũng Tình Yêu có đồi Cảnh Vọng thông xanh ngút ngàn, dưới chân đồi là muôn vàn khóm hoa đua nhau khoe sắc, cạnh bên là hồ Đa Thiện yên ả, trong xanh

Thung lũng Tình Yêu có đồi Cảnh Vọng thông xanh ngút ngàn, dưới chân đồi là muôn vàn khóm hoa đua nhau khoe sắc, cạnh bên là hồ Đa Thiện yên ả, trong xanh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *