Ở đây còn có một khu uống trà rất hợp để check-in “so deep” bên ô cửa sổ đầy màu sắc ngập nắng. Những bức tường gạch ấm áp nhuốm màu cổ kính cũng làm nên đặc trưng của homestay này

Ở đây còn có một khu uống trà rất hợp để check-in "so deep" bên ô cửa sổ đầy màu sắc ngập nắng. Những bức tường gạch ấm áp nhuốm màu cổ kính cũng làm nên đặc trưng của homestay này

Ở đây còn có một khu uống trà rất hợp để check-in “so deep” bên ô cửa sổ đầy màu sắc ngập nắng. Những bức tường gạch ấm áp nhuốm màu cổ kính cũng làm nên đặc trưng của homestay này

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *