Tôm hùm đỏ Côn Đảo không to nhưng thịt cua rất dai, ngọt và săn chắc

Tôm hùm đỏ Côn Đảo không to nhưng thịt cua rất dai, ngọt và săn chắc

Tôm hùm đỏ Côn Đảo không to nhưng thịt cua rất dai, ngọt và săn chắc

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *