Các loại xôi ở đây rất đa dạng. Bạn có thể ăn xôi lạp xưởng, xôi gà, xôi chả, thịt, ruốc… hầu như các loại thịt ăn kèm ở đây đều đủ

Các loại xôi ở đây rất đa dạng. Bạn có thể ăn xôi lạp xưởng, xôi gà, xôi chả, thịt, ruốc… hầu như các loại thịt ăn kèm ở đây đều đủ

Các loại xôi ở đây rất đa dạng. Bạn có thể ăn xôi lạp xưởng, xôi gà, xôi chả, thịt, ruốc… hầu như các loại thịt ăn kèm ở đây đều đủ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *