Tháng 11 về, Đà Lạt có chút ẩm ướt hơn của mùa mưa, nhưng lại rực rỡ cả một chân trời hồng từ loài hoa thần tiên đắm say lòng người

Tháng 11 về, Đà Lạt có chút ẩm ướt hơn của mùa mưa, nhưng lại rực rỡ cả một chân trời hồng từ loài hoa thần tiên đắm say lòng người

Tháng 11 về, Đà Lạt có chút ẩm ướt hơn của mùa mưa, nhưng lại rực rỡ cả một chân trời hồng từ loài hoa thần tiên đắm say lòng người

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *