Hoa tam giác mạch nhỏ, cánh hoa chụm lại thành hình chóp, khi nở có màu trắng sau đó phớt hồng và chuyển dần sang màu đỏ lúc tàn úa

Hoa tam giác mạch nhỏ, cánh hoa chụm lại thành hình chóp, khi nở có màu trắng sau đó phớt hồng và chuyển dần sang màu đỏ lúc tàn úa

Hoa tam giác mạch nhỏ, cánh hoa chụm lại thành hình chóp, khi nở có màu trắng sau đó phớt hồng và chuyển dần sang màu đỏ lúc tàn úa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *