Dưới cái ánh nắng chói chang, biển chè vẫn xanh mênh mông và bạt ngàn

Dưới cái ánh nắng chói chang, biển chè vẫn xanh mênh mông và bạt ngàn

Dưới cái ánh nắng chói chang, biển chè vẫn xanh mênh mông và bạt ngàn

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *