Đứng từ đồi chè hướng tầm mắt ra xa, du khách như bị “mất hồn” trong tích tắc bởi sắc xanh tươi rói của lá chè

Đứng từ đồi chè hướng tầm mắt ra xa, du khách như bị “mất hồn” trong tích tắc bởi sắc xanh tươi rói của lá chè

Đứng từ đồi chè hướng tầm mắt ra xa, du khách như bị “mất hồn” trong tích tắc bởi sắc xanh tươi rói của lá chè

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *