Vào quán từ lối đi nhỏ hẹp, băng qua khoảng sân với vài ba bộ bàn ghế đơn sơ, bạn sẽ bước vào một căn nhà cũ nhưng tràn ngập cảm giác yên bình

Vào quán từ lối đi nhỏ hẹp, băng qua khoảng sân với vài ba bộ bàn ghế đơn sơ, bạn sẽ bước vào một căn nhà cũ nhưng tràn ngập cảm giác yên bình

Vào quán từ lối đi nhỏ hẹp, băng qua khoảng sân với vài ba bộ bàn ghế đơn sơ, bạn sẽ bước vào một căn nhà cũ nhưng tràn ngập cảm giác yên bình

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *