Những món đồ như bộ bàn ghế gỗ thô, chiếc gối làm bằng vỏ “chăn con công” đặc trưng, ti vi đen trắng… gợi lên rất nhiều nỗi xao xuyến về một thời đã xa

Những món đồ như bộ bàn ghế gỗ thô, chiếc gối làm bằng vỏ “chăn con công” đặc trưng, ti vi đen trắng… gợi lên rất nhiều nỗi xao xuyến về một thời đã xa

Những món đồ như bộ bàn ghế gỗ thô, chiếc gối làm bằng vỏ “chăn con công” đặc trưng, ti vi đen trắng… gợi lên rất nhiều nỗi xao xuyến về một thời đã xa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *