Trên đảo còn có những cây cầu gỗ, bê tông vươn ra biển nơi leo đậu của tàu, thuyền sẽ là một địa điểm “sống ảo” cho bạn những tấm hình lung linh

Trên đảo còn có những cây cầu gỗ, bê tông vươn ra biển nơi leo đậu của tàu, thuyền sẽ là một địa điểm "sống ảo" cho bạn những tấm hình lung linh

Trên đảo còn có những cây cầu gỗ, bê tông vươn ra biển nơi leo đậu của tàu, thuyền sẽ là một địa điểm “sống ảo” cho bạn những tấm hình lung linh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *