Bánh khọt được đổ bằng lớp bột mỏng, có thêm tôm, thịt, mực tùy quán ăn kèm cùng rau sống và nước chấm

Bánh khọt được đổ bằng lớp bột mỏng, có thêm tôm, thịt, mực tùy quán ăn kèm cùng rau sống và nước chấm

Bánh khọt được đổ bằng lớp bột mỏng, có thêm tôm, thịt, mực tùy quán ăn kèm cùng rau sống và nước chấm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *